Najlepsie parapety » Reklamácie


Reklamácie

I. Všeobecná ustanovení a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovenia zákona č. 40/1964 Sb., Občiansky zákonník, č. 513/1991 Sb. a z. 634/1992 Sb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Reklamácie").

Predávajúci

je firma EXPOWIN spol. s r.o., so sídlom Bartošova 738, 769 01 Holešov, IČ 29240344, je to osoba, ktorá pri uzavieraní a plneniu zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Zákazníkom

nášho internetového obchodu je Kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý pri uzavieraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a Kupujúci spotrebiteľ. Záručná lehota začína bežať prevzatím Tovaru Kupujúcim. Záručná doba je predĺžená na 36 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom.

Záručný list

Záručný list poskytuje záruku na zakúpený tovar písomnou formou. V obchodných prípadoch uskutočnených cez internetový obchod ho nahradzuje faktúra a dodací list, ktoré sú súčasťou dodávky objednaného tovaru.

Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má, ak ide o:

  • vadu odstrániteľnú: právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného Tovaru alebo vadnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a ak taký postup nie je možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
  • vadu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu vadného Tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
  • vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu Tovaru, právo na výmenu vadného Tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
  • iné vady neodstrániteľné a nepožaduje sa výmena vecí, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

II. Zodpovednosť za tovar a jeho možné vady

Predávajúci sa zaväzuje zaistiť Kupujúcemu tovar podľa jeho záväznej Objednávky, t.j. v zodpovedajúcej kvalite, typu, množstvu a čase. Predávajúce je majiteľom tovaru do momentu jeho predania dopravnej spoločnosti. Po tomto úkone je za tovar zodpovedný zástupca dopravnej spoločnosti, ktorý je povinný zaistiť doručenie neporušeného a nepoškodeného tovaru kupujúcemu v dohodnutom termíne. Okamžikom, kedy Kupujúci prevezme tovar od dopravnej spoločnosti a zároveň podpíše dokumenty súvisiace s predaním tovaru , je za tovar bez výhrady zodpovedný Kupujúci. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie vecí spôsobené ich bežným, t.j. obvyklým užívaním, ďalej na vady spôsobené nesprávnym použitím výrobku. Ďalej záruku nie je možné uplatniť v nasledujúcich prípadoch, kedy:

  • tovar bol poškodený počas prepravy. Pokiaľ áno, je kupujúci povinný nechať si potvrdiť v dodacom liste oznámenie o poškodení od dopravnej spoločnosti a túto reklamáciou ďalej riešiť;
  • došlo k neodbornej manipulácií, zachádzaniu, či k neodbornej montáži;
  • tovar bol používaný k iným účelom ako stanovujú odporúčania pre použitie
  • pokiaľ bol tovar vystavený nadmernej záťaži
  • pokiaľ bol poškodený nepredvídateľnými prírodnými živlami

III. Vybavenie reklamácie

V prípade, že kupujúci zistí pri preberaní tovaru od dopravnej spoločnosti, že je tovar poškodený, alebo že neodpovedá vystavenej Objednávke, má kupujúci právo tovar neprevziať a zároveň dôvody odmietnutia dodávky uviesť v dodacom liste. Tovar je tak vrátený prostredníctvom dopravnej spoločnosti kupujúcemu a uskutočnená Objednávka sa považuje za stornovanú. Na reklamačné nároky uskutočnenými po momente prevzatia tovaru kupujúcim, nebude braný zreteľ.

IV. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 7.9. 2010. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.Košík je
prázdný

Ako Vám môžem pomôcť?

E-mail: Tel.:
Zpráva:

Dobrý deň,

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

srdečne Vás vítam v našom internetovom obchode, ktorý je špecializovaný na parapetné dosky a súvisiace príslušenstvo. V prípade akejkoľvek otázky k parapetom sa na mňa obráťte. Rada Vám pomôžem a odpoviem na Vaše otázky."

Bc. Frederika Krupová

DOPRAVA ZADARMO !

(akcia platí do 30.06.2019, a to pri nákupe nad 70 € bez DPH)

U nás máte istotu najlepšej ponuky na trhu:

Nákup bez nutnosti registrácie. Balenie zadarmo.
DARČEKY PRE VÁS - ku každej objednávke získate skutočný darček.
Dodacia doba od 3 do 7 pracovných dní, podľa vyťaženosti.

Webové stránky používajú na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie, ako tieto stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním súhlasíte s použitím súborov cookie. Viac informácií