Najlepsie parapety » Zameranie a montáž


Zameranie a montáž

Zameranie vonkajších parapetov

1. Podklad parapetu - musí byť rovný, zbavený prachu a nečistôt, zároveň by mal parapet podpierať v celej dĺžke. Pokiaľ nie je dodržaná rovina podkladu musíme použiť podložky pre jeho vyrovnanie (klinky apod.). Tiež je nutné vyrovnať plochu podkladu tak, aby mala sklon smerom od okenného rámu cca 5 - 7 stupňov, v žiadnom prípade nesmie mať parapet sklon k oknu. V takom prípade by sa u okna zadržovala voda.

2. Zameranie parapetu - Pri zamerovaní parapetu platia všeobecne tieto zásady: Zmeriame dĺžku parapetu s ohľadom na dilatáciu. Meriame prednú i zadnú stranu z dôvodu, že murivo môže byť nerovné. Šírku parapetu meriame ľavú i pravú, opäť tu platí, že murivo nemusí byť po celej dĺžke presné a navyše môže byť okno tiež nesprávne inštalované. U vonkajších parapet nie je možné vzhľadom k technológií výroby dodať parapety s nepravidelnou šírkou. Jednotlivé výrobné hĺbky a ich odstupy sú presne dané, teda je nutné voliť vždy najbližšiu hĺbku, ktorá je v ponuke. K šírke podkladu parapetu je nutné pripočítať presah cca 30 - 50mm na tzv. nos parapetu. Správne stanovený presah zaisťuje odvod vody z parapetu a zabraňuje jej stekaniu po fasáde domu.

Doporučená výška priestoru na montáž exteriérových parapetov od podmurovky (podkladového betónu) po hornú drážku na parapet u eurookna (alebo od podmurovky po hornú hranu podkladového profilu plastového okna) je 25 - 30mm.

Montáž vonkajších parapetov

1. Podklad parapetu - musí byť rovný, zbavený prachu a nečistôt, zároveň by mal parapet podpierať v celej dĺžke. Pokiaľ nie je dodržaná rovina podkladu musíme použiť podložky pre jeho vyrovnanie (klinky apod.). Tiež je nutné vyrovnať plochu podkladu tak, aby mala sklon smerom od okenného rámu cca 5 - 7 stupňov, v žiadnom prípade nesmie mať parapet sklon k oknu. V takom prípade by sa u okna zadržovala voda.

Rezanie a ošetrenie hrán

a) Rezanie - pre rezanie vonkajšieho hliníkového parapetu je nutné použiť rezný nástroj určený pre rezanie tohto materiálu (rezací kotúč na hliník, pozink a pokosovú pílu). Pozornosť venujeme predovšetkým presnosti pri práci. Špalety väčšinou nie sú kolmé, využívajme pri montáži uhlomer. Pred samotným rezaním by parapet mal byť na pevnej podložke. Vždy vedieme rez od prednej strany (od nosa parapetu).

b) Ošetrenie bočných strán - ku každému parapetu sú priložené bočné plastové alebo hliníkové krytky. Krytky sú vyrábané presne podľa výrobných hĺbok tak, že nie sú potrebné ich následné úpravy. Montáž krytiek na parapety sa prevedie nasadením. Je nutné zaistiť, aby sa voda nemohla dostať pod parapet zatekaním alebo vzlínaním medzi krytkou a parapetom. Z tohto dôvodu je nutné zaistiť tesnosť medzi krytkou a parapetom napr. silikónovým tmelom. Pred nasadením krytky je nutné odstrániť z hrany ochrannú fóliu (len za šírku krytky, na ploche parapetu fólia zostává až do dokončenia montáže parapetu). U pozinkovaných parapetov odporúčame ošetriť rez proti korózií ochranným náterom. Ochranná fólia slúži k ochrane plochy parapetu pred poškodením pri doprave a manipulácií pri montáži. Pokiaľ sa v najbližších hodinách po montáži parapetov neprevádza murárske zapravenie, popr. náter fasády, je nutné fólii odstrániť!

Montáž

Na montáž používame nízkoexpanznú montážnu penu. Podklad najprv očistíme a navlhčíme vodou. Potom dopredu pripravený parapet i s nasadenými krytkami zasunieme do drážky v okennom ráme. Do otvorov na zadnom leme parapetu zaskrutkujeme pribalené skrutky, ktoré zatiaľ nedoťahujeme. Parapet zľahka zodvihneme smerom hore a vzniknutú dutinu vyplníme montážnou penou. Potom parapet pritlačíme na vopred vyrovnanú podmurovku alebo podložky, dotiahneme skrutky a s pomocou vodováhy sa presvedčíme, že je parapet správne usadený a nainštalovaný. Potom parapet zafixujeme na dobu cca. 30min. Na záver montáže nasadíme na skrutky pribalené čiapočky. Ochrannú fóliu odstránime až po úplnom dokončení montáže parapetu.

UPOZORNENIE: Je potrebné ochrániť povrch parapetu i koncoviek , pretože akékoľvek postriekanie vápnom alebo fasádnou farbou zanecháva na povrchu parapetu i krytiek neodstrániteľné škvrny

Zameranie vnútorných parapetov

a) Drevotrieskový parapet - zmeriame dĺžku parapetu s ohľadom na dilatáciu. Meriame prednú i zadnú stranu z dôvodu, že „špaleta" (ostení) môže byť nerovná. Šírku parapetu meriame ľavú i pravú, opäť tu platí, že podmurovka nemusí byť po celej dĺžke rovnako široká alebo môže byť okno tiež nepresne inštalované. K väčšej šírke podmurovky parapetu je nutné pripočítať min. 30mm na tzv. nos parapetu (u drevotrieskových parapetov s nosom), 20mm u plastových parapetov.

b) Plastový komôrkový parapet (Deceuninck, Extradur) - pri zameriavaní platia rovnaké pravidla ako pre predchádzajúci profil parapetu s tým rozdielom, že k šírke podkladu nepripočítavame 30mm, ale postačuje nám 20mm.

Doporučená výška priestoru na montáž drevotrieskových alebo plastových komôrkových parapetov od podmurovky po hornú drážku na parapet u eurookna (alebo od podmurovky po hornú hranu podkladového profilu plastového okna) je 23 - 27mm.

Montáž vnútorných parapetov

Všeobecné zásady pred montážou:

Teplota a vlhkosť vzduchu - Vnútorný parapet PF Postforming by sa mal inštalovať do miestnosti s bežnou teplotou a vlhkosťou. Vlhkosť v miestnosti by nemala prekročiť hranicu 50% ± 5%. Teplota bežnej miestnosti sa pohybuje v rozmedzí 15 - 25ºC. V prípade, že uskutočňujeme montáž parapetu do novostavby, odporúčame použiť parotesnú fóliu. Pokiaľ teplota v interiéry kolíše, počítajme s dostatočnou dilatácou parapetu ( 1bm± 2mm). U plastového parapetu môže byť vlhkosť samozrejme vyššia, do 70% ± 5%.

Podklad parapetu - musí byť rovný, suchý, zbavený prachu a nečistôt. Zároveň by mal parapet podpierať v celej dĺžke. Pokiaľ nie je dodržaná rovina podkladu musíme použiť podložky pre vyrovnanie roviny parapetu. Také je nutné zavážiť plochu parapetu tak, aby mala sklon smerom od okenného rámu cca 2 - 4 stupňov, aby sa nemohla u okna zadržovať voda.

Rezanie a ošetrenie hrán

Rezanie - pre rezanie interiérových parapetov je možné použiť bežné drevoobrábajúce stroje (napr. pokosová píla, priamočiara píla, formátovacia píla) s rezným nástrojom určeným pre rezanie tohto materiálu. Dbajme na bezpečnosť práce. Vždy vedieme rez od strany, ktorá bude v miestnosti (tzn. režeme najskôr nos). Zabránime tým prípadnému odštiepeniu laminátu. Pri rezaní priamočiarou pílou odporúčame použiť plastové krytky, ktoré zakryjú prípadné vady rezu. Pokiaľ bude nutné parapet nastaviť na dĺžku alebo spoj rezať do uhlu, je nutné použiť dilatačnú krytku. Ak sa nepoužije, hrozí, že v budúcnosti dôjde vplyvom dilatácie k rozšíreniu špáry. I cez použitie H spoja odporúčame parapet v mieste rezu olemovať lemovkou, ktorá chráni rez pred vlhkosťou. Plastový parapet môžeme rezať i klasickou flexkou.

Ošetrenie bočných strán - k parapetom dodávame plastové krytky alebo lemovaciu hranu (podľa objednávky odberateľa). • plastové krytky odporúčame hlavne z dôvodu ľahkej a rýchlej montáže. Dlhé krytky len prirežeme podľa šírky parapetu pílkou na železo alebo jemnozubou pílkou. Pri použití krytky odporúčame na krytku naniesť tenkú vrstvu silikónu, ktorá chráni rez pred vlhkosťou a krytka lepšie drží. • zažehlovacie hrany sú opatrené vrstvou tavného lepidla. Olemovanie sa prevádza pomocou lemovacieho prístroja alebo môže parapet olemovať (improvizovane) s pomocou žehličky. Presahy hrany odstránime ostrým nožom a hranu začistíme pomocou jemného šmirgľa o hrubosti 120 a jemnejší.

Montáž

a) na pevný podklad - na lepení používame nízkoexpanznú montážnu penu. Podklad najprv navlhčíme vodou (rozprašovačom) a nanesieme dostatočnú vrstvu montážnej peny. Pripravený parapet zasunieme do drážky u rámu okna (u plastového okna tvoria drážku na parapet podkladový profil pod oknom) a pritlačíme na podklad. Výška priestoru od drážky na parapet po podkladový betón by nemala byť vyššia ako 30mm. Odporúčame parapet na skúšku osadiť „nasucho" a zo spodnej strany vypodložiť drevenými alebo plastovými podložkami a zavážiť vodováhou. V prípade, že parapet montujeme k starším oknám, ktoré túto drážku nemajú, odporúčame namontovať U alebo L profil, do ktorého parapet zasunieme. Parapet vyberieme, podklad zapeníme montážnou penou, nasadíme parapet a pritlačíme na montážne podložky. Potom parapet zafixujeme na dobu cca. 30min.

b) na montážne konzoly - používajú sa hlavne tam, kde sú hlboké výklenky na radiátory a parapet neleží celou plochou na podklade, alebo tam, kde je požiadavka zväčšiť plochu parapetu. Použijeme vhodné konzoly podľa predpokladaného zaťaženia a rozmerov parapetu. Na pripevnené konzoly priskrutkujeme parapet. Pri výbere skrutiek dávame pozor predovšetkým na ich dĺžku, aby nedošlo k prevŕtaniu lícovej strany parapetu. Skrutka by mala byť zašróbovaná max.10mm do dosky parapetu.

Dokončenie montáže

Neostáva nič iné, len parapet po obvodu utesniť. Na utesnenie špáry medzi oknom a parapetom použijeme silikón (odporúčame transparentný) alebo vo farbe podkladu. Pomocou montážnej pištole vtlačíme hmotu do špáry. Pre vytvorenie hladkej vodotesnej špáry potom navlhčíme saponátom (jarová voda), použijeme stierku a špáru vyhladíme. Silikón necháme zaschnúť. Na špáru medzi parapetom a murivom odporúčame akrilový tmel. Jeho výhodou oproti silikónu je pretierateľnosť maliarskymi farbami. Parapety ošetrujeme bežnými prostriedkami používanými v domácnosti, napr. D 509 Polish, Parkett polish, Parket remover.

V žiadnom prípade parapety neošetrujeme abrazivnymi pastami!Košík je
prázdný

Ako Vám môžem pomôcť?

E-mail: Tel.:
Zpráva:

Dobrý deň,

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

srdečne Vás vítam v našom internetovom obchode, ktorý je špecializovaný na parapetné dosky a súvisiace príslušenstvo. V prípade akejkoľvek otázky k parapetom sa na mňa obráťte. Rada Vám pomôžem a odpoviem na Vaše otázky."

Bc. Frederika Krupová

DOPRAVA ZADARMO !

(akcia platí do 30.06.2019, a to pri nákupe nad 70 € bez DPH)

U nás máte istotu najlepšej ponuky na trhu:

Nákup bez nutnosti registrácie. Balenie zadarmo.
DARČEKY PRE VÁS - ku každej objednávke získate skutočný darček.
Dodacia doba od 3 do 7 pracovných dní, podľa vyťaženosti.

Webové stránky používajú na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie, ako tieto stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním súhlasíte s použitím súborov cookie. Viac informácií